HORARIS / PREUS / CONDICIONS

Horaris:

De dilluns a divendres de 10:00 a les 23:00.
Dissabtes i diumenges de 09:00 a les 23:00.

Preus:

TARIFES DE PREUS DE LLOGUER DE PISTA:

1. Horari de taxa reduïda ( de les 10:00 a les 17:00 de dilluns a divendres):
•  10 euros per hora de lloguer de pista.

2. Horari normal ( de les 17:00 a les 23:00 de dilluns a divendres, caps de setmana i festius):
• 12 euros per hora de lloguer de pista.

3. Abonaments juga 10 paga 8:
• 21 euros per persona i carnet en horari de taxa reduïda.                                                                                    • 25 euros per persona i carnet en horari taxa normal.

4. Tarifa SUPER-MATINS:

Tarifa en la que podreu jugar de les 10:00 a 15:00 totes les hores que vulgueu i pagant tant sols 14 euros al mes, aquesta tarifa serà hàbil de dilluns a divendres.

per gaudir d’ aquesta tarifa cal que:

-Cal  fer un primer pagament únic o  matricula de 30 euros.

-Un pagament mensual de 14 eu. que es farà a través de la caixa el dia 1 de cada mes.  (caldrà donar un número de compte corrent).

-Reservar hora a través de la nostra web.

-Venir a jugar i gaudir del pàdel les hores que desitgeu en aquesta franja horària.

En cas  que un mes no es pagui la quota i més endavant es vulgui tornar a gaudir del super-matins, serà necessari tornar a pagar la matrícula.

Els jugadors que no tinguin la quota super-matins es regiran pels preus vigents actuals.

5. Nº. de jugadors: En cas de només ser dos jugadors es pagarà el preu per la pista.

6. Lloguer de material 1 euro per pala/hora, pilotes gratis.

Servei de monitor:

Classes  d’ iniciació i per a principiants.

Horaris a convenir i depenent de la disponibilitat de la pista.

Els preus inclouen el lloguer de la pista i del material.

Tarifes:

  1. Classe particular: 22 euros.
  2. Classe per 2 alumnes: 15 euros x alumne.
  3. Classe per 3 alumnes: 12 euros x alumne.

(En cas de fer un mes sencer s’ aplicarà tarifa especial, consultar amb monitor).

TARIFES DE PREUS DE LLOGUER DEL PING PONG:

1. 4 euros per hora i lloguer d’ instalació.

2. Lloguer de material 1 euro per pala/hora.

Condicions:

ÚS DE LA PISTA

És obligatori el pagament per l’ús de les pistes. La pista s’haurà de desocupar a la finalització de la reserva efectuada, independentment de si es troba buida o no, de manera que no abandonar la pista a la finalització de la reserva es considerarà com a lloguer i s’ haurà d’ abonar l» import del temps que s’ hagi ocupat.

ROBA, CALÇAT I EQUIPAMENT DE JOC.

Els usuaris de la pista de pàdel han d’anar correctament vestits amb roba esportiva i calçat adequat a l’ús de la gespa sintètica. En cap cas es deixarà fer ús de les pistes a usuaris amb roba de carrer tipus texans etc … i sabates no esportius tipus mocassins o similar. Està completament prohibit jugar desproveït de samarreta i amb el tors nu.
S’haurà de jugar únicament amb pales destinades a la pràctica del pàdel. Està terminantment prohibit utilitzar raquetes d’altres esports, així com jugar a altres modalitats esportives dins de la pista.

 

ACTES INDEGUTS A LES INSTAL·LACIONS I DANYS PRODUÏTS EN LES MATEIXES

En el cas que es produís un ús indegut de les instal·lacions i inclòs en la següent relació, Pàdel Cal Monestir es reserva el dret d’ admisió:

– Passar d’ un camp a un altre de la pista per sobre de la xarxa.
– Colpejar malintencionadament els vidres o altres elements de la pista.
– Penjar-se de la xarxa o seure-hi, així com qualsevol altre comportament que no sigui el mer ús de la mateixa per al que ha estat instal·lada.
– Tirar deixalles dins i fora de la pista en zones, en passadissos i zones adjacents a les mateixes.
– Jugar en males condicions o havent consumit alcohol o substàncies tòxiques. En el cas que s’observin indicis dels mateixos es podrà requerir a l’usuari que abandoni la pista.
– Queda prohibit el fumar i consumir alcohol dins de les instal·lacions, tal i com marca la normativa catalana de l’ esport. Serà especialment greu el tirar burilles dins de la pista per el consegüent risc de deteriorament de la mateixa.
– Escupir dins de la pista així com orinar o fer qualsevol altra acció reprovable dins de la mateixa.
– Alçar la veu o provocar aldarulls dins de la pista o en els seus voltants.
– Jugar amb males maneres, crits i comportament antiesportiu durant el període de la reserva i en els moments previs i posteriors al joc. La queixa d’altres usuaris serà suficient per iniciar el corresponent procediment de sanció i la prohibició, preventiva, d’accés a les instal·lacions  del pàdel.                                  – Es prohibeix la utilització de bicicletes, patinets, patins, pilotes de futbol, etc. dins del recinte.

Pàdel cal Monestir no es fa responsable de la pèrdua, furt o dany material que pugui succeïr dins les instal·lacions.

Pàdel Cal Monestir no es fa responsable dels danys físics causats en les seves instal·lacions.